Cái gọi là « cố chấp » chính là tổn thương đến tận cùng xương tủy vậy mà vẫn không thể nào buông tay.

Publicités